Privacy Policy

Privacybeleid - Netoperator Nederland

Als u iets bestelt, hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we uw product/dienst kunnen leveren. Maar we springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind u op www.netoperator.nl. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 november 2018.

Inhoudsopgave

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Netoperator Nederland (“Netoperator”), gevestigd aan New Yorkstraat 10, 1175RD te Lijnden, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Netoperator verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Netoperator, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan Netoperator gerelateerde domeinen.

Wat valt onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals u IP-adres of Netoperator klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals u Netoperator bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Wie zijn persoonsgegevens verwerken wij en hoe komen wij aan deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Netoperator, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens via andere partiun, maar alleen wanneer u die partiun toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang blijven ze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en/of leveren en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), aansluitadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in uw account

In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: uw (bedrijfs)naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens.

In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties en eventuele aansluitadres(sen), inclusief de artikelen en abonnementen die u hebt afgesloten.

Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd of gebruik heeft gemaakt van één van onze diensten, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen.

Gegevens over uw contact met de klantenservice

U kunt contact opnemen met onze klantenservice. Dit kunt u doen door te bellen, e-mailen of chatten of fysiek per post.

We kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang u actief klant bij ons bent.

Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij bewaren een telefoongesprek gedurende 1 maand.

Gegevens voor vraag- en antwoord & voor verbetering van de klantenservice

Vragen welke u aan ons stelt of waar veel opgezocht wordt binnen de website bewaren wij. Deze gegevens kunnen wij vervolgens weer gebruiken om veel voorkomende vragen makkelijker te beantwoorden via een vraag- en antwoord gedeelte op de website. Tevens kunnen veel voorkomende vragen direct van een passend antwoord worden voorzien voor onze klantenservice, zodat wij niet alleen u, maar al onze klanten snel en zorgvuldig kunnen voorzien van een passende oplossing.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Distributie- en logistieke partners

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij soms samen met distributiepartners. Deze partijen ontvangen soms uw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze uw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken.

Ook werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL, DHL en DPD. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert.We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • het ondersteunen bij onze klantenservice;
  • het tot stand brengen van glasvezelaansluitingen;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.
De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Alleen op uw verzoek: met andere bedrijven

Als u dat wilt, geven we uw persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door, bijvoorbeeld als een van onze commerciële partners een aanbieding heeft voor klanten van Netoperator. Dit doen wij dan alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Waar slaan wij de gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Netoperator neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een groep specialisten in huis die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. u kunt dat aanvragen in uw account. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u 24/7 doen in uw account.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun u ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van u gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. u kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over u surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden u de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te verkrijgen aan door contact op te nemen met onze klantenservice.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kun u contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen in u account.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Maar u hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kun u doen door te e-mailen naar privacy@Netoperator.nl. Tot slot heb u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als u nog vragen hebt over de wijze waarop Netoperator met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We helpen u graag.